Blog > Komentarze do wpisu

"ZIELONA RZECZPOSPOLITA"

22 wrze¶nia w Hali Torwaru w Warszawie odbył się II Kongres Działkowców.

Miałam zaszczyt w nim uczestniczyć jako delegatka ROD "Godów II" w Radomiu. Przyjechało nas delegatów około 4 tysięcy z całej Polski. PrzywieĽli¶my ze sob± sztandary i transparenty. A wszystko po to, by zademnostrować przeciwko próbom zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która została przez Sejm uchwalona w 2005r. Naszego protestu wysłuchali nie tylko politycy, ale także go¶cie z Niemiec, Słowacji, Czech, Anglii. Głosów w dyskusji (także zagranicznych) popieraj±cych nasz protest było bardzo wiele. Było wiele obiecanek ze strony polityków i partii politycznych, ale na pi¶mie tylko PSL i SLD zadeklarowali obronę ustawy w przyszłym parlamencie.

Ponieważ dzień wyborów za pasem, apelowano do zgromadzonych działkowców, aby rozważnie stawiano krzyżyk przy kandydacie na posła i na senatora.

Ogrodów działkowych w Polsce zrzeszonych w PZD jest około miliona. Jest więc nas, działkowców, około czterech milionów (ok. 10% społeczeństwa). To ogromna rzesza wyborców. Nie dziwi więc nas, że w czasie kampanii wyborczej partie chc± pozyskać nasz± sympatię.

Jestem działkowcem od 2005 roku. Jestem kronikarzem naszego ogrodu. Z okazji 30 lecia PZD nasz ogród wzi±ł udział w konkursie na najładniejszy ogród. Pracę na ten temat pt. "Na godowsk± nutę" można przeczytac na mojej stronie internetowej www.walentyna-pawelec.radom.pl. Na stronie znajduje się także praca naszej działkowiczki pani Hanny Giełżeckiej, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie na "Najładniejsz± działkę". Poprosiłam Hanię, abym jej pracę umie¶ciła na swojej stronie w linku naszego ogrodu, uważam bowiem, że jej praca to ba¶ń, któr± mog± czytać nie tylko działkowicze. Ba¶ń ta zilustrowana zdjęciami jest swoistym dokumentem, jak bardzo wielk± rolę spełniaj± ogrody działkowe.

Zapraszam do lektury obudwu prac.

        

"Zielona Rzeczpospolita"

Hymn działkowców z 1935r.
Słowa: Zofia Drwęska-Doeringowa


W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzko¶ci w hymnie swym ¶piewa
Sztandar jej dumnie powiewa.
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy s± wielcy i mali
Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.
- Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.
- Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

sobota, 24 wrze¶nia 2011, walentyna.pawelec